Artist Books

I løpet de siste årene har jeg arbeidet meg dypere inn i konsepter knyttet til boken som objekt, og ser i dette formatet muligheter for å presentere mitt arbeid gjennom tekst, form og material. Tekstmateriale som jeg har arbeidet med over tid, er blitt bearbeidet i poetisk form, og tematikk knyttet til de siste års arbeid er blitt gitt et uttrykk i bokform.

En “artist book” er en kunstnerprodusert bok, som gjerne fremstår som et objekt, en skulpturell form eller som en installasjon, – med tekst og/eller bilder.

“Et sted på veien” (2017) er en bok laget av restmateriale fra gamle bokomslag, boksider, papir m.m. og fremstår som en collage, bestående av tekst og ulike papirkvaliteter.

 

“Kjøkkendagbøkene” (2017 – 18) er en installasjon. Bøkene har tekster/dikt (og enkelte foto) som relaterer seg til kjøkkenet som arena for kvinnetematikk, oppvekstminner etc

 

“Linjer” er et bokobjekt, en bok som fremstår som et skulpturelt objekt. Den inneholder ingen tekst eller bilder, men et gjentagende mønster av linjer.

 

“Fargens Tilnærming” er en serie bøker, bokskulpturer, som springer ut fra mitt pågående arbeid med eksperimentering og utforsking av de gamle bokbindernes male- og dekorteknikker. Hver av bøkene tar for seg et funnet/brukt bokomslag fra gamle bokserier der man anvendte masseproduserte dekorpapir med utgangspunkt i det unike håndverket. Og nettopp denne motsetningen er interessant i denne sammenheng, hvordan det serieproduserte blir satt opp mot det unike som jeg har fylt bøkene med. Hver bok inneholder en serie bemalte papir, dyppet i fargebad, tilpasset det omslag jeg har valgt ut. Fargebadene består av lim, vann og akrylfarger og gradvis bygges side for side opp med fargenyanser som nærmer seg fargene i omslaget.