Artist Books

I løpet av 2017 har jeg arbeidet meg dypere inn i konsepter knyttet til boken som objekt, og ser i dette formatet muligheter for å presentere mitt arbeid gjennom tekst, form og material. Tekstmateriale som jeg har arbeidet med over tid, er blitt bearbeidet i poetisk form, og tematikk knyttet til de siste års arbeid er blitt gitt et uttrykk i bokform.

En “artist book” er en kunstnerprodusert bok, som gjerne fremstår som et objekt, en skulpturell form eller som en installasjon, – med tekst og/eller bilder.

“Et sted på veien” (2017) er en bok laget av restmateriale fra gamle bokomslag, boksider, papir m.m. og fremstår som en collage, bestående av tekst og ulike papirkvaliteter.

 

“Kjøkkendagbøkene” (2017 – 18) er en installasjon. Bøkene har tekster/dikt (og enkelte foto) som relaterer seg til kjøkkenet som arena for kvinnetematikk, oppvekstminner etc

 

“Linjer” er et bokobjekt, en bok som fremstår som et skulpturelt objekt. Den inneholder ingen tekst eller bilder, men et gjentagende mønster av linjer.