Artist Books

En «artist book» er en kunstnerprodusert bok, som gjerne fremstår som et objekt, en skulpturell form eller som en installasjon, – med tekst og/eller bilder. I løpet av de siste årene har jeg arbeidet meg dypere inn i konsepter knyttet til boken som objekt, og ser i dette formatet muligheter for å presentere mitt arbeid gjennom tekst, form og material.

1.
«Et sted på veien» (2017) er en bok laget av restmateriale fra gamle bokomslag, boksider, papir m.m. og fremstår som en collage, bestående av tekst og ulike papirkvaliteter.

 

2.
«Kjøkkendagbøkene» (2017 – 18) er en installasjon. Bøkene har tekster/dikt (og enkelte foto) som relaterer seg til kjøkkenet som arena for kvinnetematikk, oppvekstminner etc

 

3.
«Linjer» er et bokobjekt, en bok som fremstår som et skulpturelt objekt. Den inneholder ingen tekst eller bilder, men et gjentagende mønster av linjer.

 

4.
«Fargens Tilnærming» er en serie bøker, bokskulpturer, som springer ut fra mitt pågående arbeid med eksperimentering og utforsking av de gamle bokbindernes male- og dekorteknikker. Hver av bøkene tar for seg et funnet/brukt bokomslag fra gamle bokserier der man anvendte masseproduserte dekorpapir med utgangspunkt i det unike håndverket. Og nettopp denne motsetningen er interessant i denne sammenheng, hvordan det serieproduserte blir satt opp mot det unike som jeg har fylt bøkene med. Hver bok inneholder en serie bemalte papir, dyppet i fargebad, tilpasset det omslag jeg har valgt ut. Fargebadene består av lim, vann og akrylfarger og gradvis bygges side for side opp med fargenyanser som nærmer seg fargene i omslaget.

 

5.
«Gråstein» er mitt bidrag til konseptet «Bibliotek Nordica» initiert av Codex Polaris, og som består av ialt 80 bidrag fra like mange kunstnere. Denne samlingen av artist books skal stilles ut i forbindelse med Codex Art Book Fair i San Fransisco 2019. Alle bidragene har forholdt seg til følgende betingelser: format A6, max tykkelse 2 cm og krav til håndgjorte prosesser (minst mulig digitalt).

«Gråstein» spiller på det velkjente norske ordtaket «å gjøre gull av gråstein» som i overført betydning vil si «å forvandle noe med liten eller ingen verdi til noe ettertraktet eller verdifullt» (sitat Wiktionary)

På samme tid forholder boken seg til de gamle bokbindernes maleteknikker, her ved bruk av klistermarmorering/trykk, og deres tradisjoner for å imitere elementer av natur i sine papirdekorasjoner. Side for side er bokens opplag på 30 bygget opp ved hjelp av unike avtrykk, ved hjelp av akryl og klister på grafikkpressen. Ingen av bøkene er like, hverken i omslag eller innhold. Bøkene er håndsydd med koptisk binding, og med tittel på forsiden preget med gullfolie ved hjelp av en tradisjonell gammel pregemaskin.