2009-10

 

NATURES PIXEL
Som i et klassisk landskapsmotiv er det fargene, kontrastene og lyset som inspirerer meg. Utgangspunktet for bildene er en rekke fotografier tatt ulike steder i naturen, i hovedsak skogspartier med store kontraster i lys og skygge. Men ved hjelp av kameras manipulering fordreies det naturlige mot det konstruerte. Spaltningene av lyset blir byggesteiner, som molekyler i en cellestruktur (og derved med en referanse til mitt tidligere arbeid). Natures Pixel henspiller til denne oppspaltningen, en dimensjon mellom det en ser og det en opplever. Et perspektiv som angir flere samtidige hendelser eller at noe befinner seg på flere steder samtidig. Som i en bevegelse gjennom rommet eller landskapet.