2015 – 17

Bildetema herunder springer ut fra et blikk på min egen historie og erfaringer, og er en fortsettelse av arbeidene fra de foregående år (2013-14). Med utgangspunkt i mitt eget hverdagsliv, som mor og med omsorgsansvar i hjemmet, men også med referanser til mine formødre. Med utgangspunkt i en rekke arvede tekstiler og andre hverdagsobjekter fra min oppvekst, begynte jeg å utforske den hjemlige arena knyttet til spørsmål omkring egen tilhørighet og bakgrunn,