Plantetrykk/Nature Printing 2019 – 20

se også Artist Books

De grafiske trykkene jeg nå arbeider med er såkalte «Nature Printings», som er direkte avtrykk av plantematerialer. Prosessen er inspirert av håndverkstradisjoner fra 17 – 1800 tallet, da man anvendte denne trykkemetoden for å gjengi plantemateriell som illustrasjoner til botaniske verk. Som grafisk metode, er dette å regne som en monotypi, da materialet det trykkes fra bare kan anvendes én gang. Plantene går lett i stykker under prosessen, og de fine linjene og detaljene i plantene mister sine kvaliteter om prosessen gjentas.  Arbeidet er et resultat av mine foregående undersøkelser av gamle male- og trykketeknikker (se 2018) , bl.a. relatert til bokbinderfaget, og er et uttrykk som er dukket opp i kjølvannet av dette.

I 2020 har jeg arbeidet videre med en serie plantetrykk (monotypi), basert på plantematerialer fra høsten, – trykket lagvis, med den hensikt å fremstille en jungel av vekster. En serie bilder som vil pågå utover våren. Tittel: Lokal Jungel/Format: ca 40 x 54 cm

«Årstidene» (Plantetrykk/Nature Printing)

Siden høsten 2018 har jeg hatt pågående et arbeid som består av grafiske trykk presentert som en collage/vegginstallasjon med ca 25 – 30 trykk, hver av dem innrammet i enkel eikelist m/glass i variable størrelser og presentert (samlet) på vegg.

Installasjonen/collagen retter oppmerksomheten mot små og enkle bestanddeler som blomster – gress – strå etc., alle ganske vanlige og utbredte planter, og fremhever det «vakre og skjøre» i de enkelte vekstene. Jeg har i flere av mine prosjekter vært opptatt av dette perspektivet; å fremheve det ubetydelige og hverdagslige som omgir oss. Hensikten med trykkene er ikke å gjengi plantene så tro som mulig, som i et foto, men heller å fremheve og løfte frem det naturlig skapte. Jeg vil understreke det autentiske, – innbefattet krøllete og slitte blad, med tilfeldige rester av jord, gress og røtter som følger med, – noe som gir inntrykk av det umiddelbare, der ville vekster gror tett og i en naturlig uorden.

Arbeidet er ment som en personlig dokumentasjon av endringer i årstidene, gjennom et utvalg av planter jeg finner langs mine daglige turer og i de omgivelser jeg jevnlig oppsøker. Det er et pågående arbeid, som utvides over en lengre periode.