Plantetrykk/Nature Printing 2019 – 20

om plantetrykk og bakgrunnen for bildene