Om Rød-Rydland

Rød-Rydland er et samarbeidsprosjekt bestående av billedkunstnerne Vibeke Rød Kjøde og Elisabeth Rydland Nilssen. Begge er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, – hvor vi også virker og bor. Alle verk er signert i fellesskap under navnet Rød-Rydland. Hver for oss arbeider vi ellers med maleri, grafikk, tekst og andre teknikker.

Vårt samarbeid oppstod våren 2008:
To kunstnere møttes i leting. Leting etter ’smellet’ i et nytt uttrykk. Sammenstillinger som fører til dette underlige – at en vet der er noe. Betegnelsen Visual Poetry kan ses på som hoved-innfallsvinkel til vårt felles prosjekt.  Vi setter fokus på det mellommenneskelige gjennom å utforske vår relasjon til våre omgivelser og evnen til å betrakte opplevelser og erfaringer.

Målsettingen er å finne og synliggjøre poesien i det forgjengelige. Gjennom menneskets naturlige skapertrang – forvandles alt fra noe til noe annet – et kretsløp, i et komplett univers, i ring, sirkel. Kaos i kosmos, og vice versa. Nye forsøk på opprettelse av verdi i et autentisk forfall, – yndet balansekunst; eksistensiell innlevelse og insisterende utførelse. (vrk)

___________________________________________________

Katalogtekst av Irene Wittusen
(fra katalogen Rød-Rydland, produsert med støtte fra Norsk Kulturråd, 2010)

En følelse av forlatthet og absurd komikk

Med tittelen “Give pieces a change- visual poetry” introduseres utgangspunktet for det Rød-Rydlandske univers. I denne verdenen av transformasjon og lekenhet oppstår hverdagslige objekter med et annerledes og nytt innhold. Det er en alminnelighet over objektene, her er det ingen ekstragavanse i form av raffinerte detaljer, utskjæringer eller kostbare materialer. Objektene bærer preg av å være godt brukte, noen kanskje også kasserte. I dette valget av objekter ligger en tilforlatelighet som er med på å styrke det poetiske uttrykket.

Titlenes tvetydighet er med på å underbygge verkenes hentydninger, og speiles i verk som bl.a “Camp of Replacements”. Ordet replacement kan bety å legge fra seg, men også erstatning, avløsning og utskiftning. Denne installasjonen, som opptrer i versjoner tilpasset visninssted, relaterer seg bl.a. til det provisoriske sengeleie – den omskiftelige tilværelsen. Objektene er få, med en faststroppet madrass på en sengebunn som hovedelement. Stramheten er framtredende og preger komposisjonen. En tekstbit lyder optimistisk “HELE HANS”, men inngir sammen med den fastspente madrassen en følelse av noe tvangsmessig. Her er det ikke noe frivolt hulter til bulter.

I andre verk settes det balanserte mot det ubalanserte, det kontrollerte mot det uforutsigelige og det humoristiske mot det melankolske. Det knelende skrivebordet i installasjonen kalt “Poet Blue” framkaller en blandet følelse av tristesse og komikk – som betrakter får det meg til å tenke på kontemplasjon som utagerer i fysisk reaksjon; her har det bokstavelig talt tippet over . Opphevelsen av tyngdeloven i dette verket understreker ytterligere dobbelheten.

Flere av installasjonene er preget av et lite antall objekter og en enkel, men kraftfull komposisjon. Motsetningene mellom det rå og det tilvirkede, det aktive og det passive framhever den utilslørte erotiske karakteren i installasjonen “Theories on Wooden Behaviour”. Verket manifisteres gjennom det enkle kompositoriske grepet, der formal kraft og viril uttrykksfullhet kobles sammen.

Mer barnlig oppleves “Memento Mori” der ulike treboller er satt sammen til en søyleaktig form som går fra gulv til tak. Den kan ligne barns lekeklosstårn, men tittelen minner oss på å huske forgjengeligheten. I dette poetiske arbeidet, som får meg til å tenke på Brancusis “Uendelig søyle”, er rikdommen representert gjennom enkelheten.

En underfundig måte å se på preger arbeidene til Rød-Rydland. Med sin fabulerende lekenhet evner de å skape en fornyende kontekst rundt objektene vi omgir oss med.