Artist Books 2016 – 19

En “artist book” er en kunstnerprodusert bok, produsert i et lite opplag eller evt kun i ett eksemplar. I løpet av denne arbeidsperioden har jeg satt meg dypere inn i konsepter knyttet til Artist Books, og ser i dette formatet muligheter for å presentere mitt arbeid gjennom tekst, form og material. Mine bøker fremstår gjerne som et objekt, en skulpturell form eller som en installasjon, – med tekst og/eller bilder.

Installasjon: The Bookbinder’s Workshop, 2016

2019

“Special Edition” (2019 -) er en serie bøker som baserer seg på idéen om boken som objekt, med utgangspunkt i en unik gjengivelse av eksisterende bøker. En kopi av en original, utført gjennom direkte avtrykk/monotypi av hver enkelt side samt bokens omslag. Gamle bokutgivelser av ulik karakter danner grunnlag for hver av dem, der format og farge er eneste referanse til bokens opprinnelige innhold. Boken gjenoppstår som en nyutgivelse der andre kvaliteter er blitt tilført. Fargen fra trykksverten og papiret som er anvendt er vesentlige for opplevelsen av bokens nye form, som et visuelt og taktilt objekt.

(Bøkene er trykket på håndlaget Lokta-papir fra Nepal, og bundet inn for hånd.)

2018

“Gråstein” (2018 – 19) er mitt bidrag til konseptet “Bibliotek Nordica” initiert av Codex Polaris, og som består av ialt 80 bidrag fra like mange kunstnere. Denne samlingen av artist books skal stilles ut i forbindelse med Codex Art Book Fair i San Fransisco 2019. Alle bidragene har forholdt seg til følgende betingelser: format A6, max tykkelse 2 cm og krav til håndgjorte prosesser (minst mulig digitalt).

“Gråstein” spiller på det velkjente norske ordtaket “å gjøre gull av gråstein” som i overført betydning vil si “å forvandle noe med liten eller ingen verdi til noe ettertraktet eller verdifullt” (sitat Wiktionary)

På samme tid forholder boken seg til de gamle bokbindernes maleteknikker, her ved bruk av klistermarmorering/trykk, og deres tradisjoner for å imitere elementer av natur i sine papirdekorasjoner. Side for side er bokens opplag på 30 bygget opp ved hjelp av unike avtrykk, ved hjelp av akryl og klister på grafikkpressen. Ingen av bøkene er like, hverken i omslag eller innhold. Bøkene er håndsydd med koptisk binding, og med tittel på forsiden preget med gullfolie ved hjelp av en tradisjonell gammel pregemaskin.

 


“Fargens Tilnærming” (2018) er en serie bøker, bokskulpturer, som springer ut fra mitt pågående arbeid med eksperimentering og utforsking av de gamle bokbindernes male- og dekorteknikker. Hver av bøkene tar for seg et funnet/brukt bokomslag fra gamle bokserier der man anvendte masseproduserte dekorpapir med utgangspunkt i det unike håndverket. Og nettopp denne motsetningen er interessant i denne sammenheng, hvordan det serieproduserte blir satt opp mot det unike som jeg har fylt bøkene med. Hver bok inneholder en serie bemalte papir, dyppet i fargebad, tilpasset det omslag jeg har valgt ut. Fargebadene består av lim, vann og akrylfarger og gradvis bygges side for side opp med fargenyanser som nærmer seg fargene i omslaget.

 


“Linjer” (2018) er et bokobjekt, en bok som fremstår som et skulpturelt objekt. Den inneholder ingen tekst eller bilder, men et gjentagende mønster av linjer.

 

2017 – 18


“Kjøkkendagbøkene” (2017 – 18) er en installasjon. Bøkene har tekster og foto som relaterer seg til kjøkkenet som arena for kvinnetematikk, oppvekstminner etc

 


“Et sted på veien” (2017) er en bok laget av restmateriale fra gamle bokomslag, boksider, papir m.m. og fremstår som en collage, bestående av tekst og ulike papirkvaliteter.