Bøker

2017 var året for produksjon av bøker, og mye av tiden min har gått med til å gjenoppfriske og utdype min kompetanse. Bokinnbinding er et gammelt håndverk som snart går i glemmeboken, og jeg har sett en ny interesse for faget gjennom de siste 3 årene jeg har avholdt kurs (se under prosjekter > kursvirksomhet).  Jeg lærer fra meg enkle metoder for å sy/binde inn egne bøker. Selv har jeg lært min grunnleggende kompetanse fra årene på Kunsthøgskolen, med en lærer som hadde sin utdannelse innen typografi/bokbinding (Arne Svendsen).

Bøkene er laget etter enkle prinsipper, som gir fine og mange muligheter for å avansere. Idéen om å lage bøker av gamle bokomslag har jeg arbeidet med lenge, og etter å ha hatt fokus på gjenbruksmaterialer og objekter i kunsten min i lang tid, var dette et naturlig valg (se også Rød-Rydland)

Bokbindingsmetoder som japanbinding, hefter og koptisk binding går igjen i alle bøkene jeg lager. Med variert material-/fargebruk, sying og formater fremstår bøkene som unike og ingen er helt make.

Bøkene er til salgs, ved interesse send en mail til: elisabeth.n.rydland@gmail.com

 

 

 

ARTIST BOOKS

I løpet av året som har gått har jeg arbeidet meg dypere inn i konsepter knyttet til boken som objekt, og ser i dette formatet muligheter for å presentere mitt arbeid gjennom tekst, form og material. Tekstmateriale som jeg har arbeidet med over tid, er blitt bearbeidet i poetisk form, og tematikk knyttet til de siste års arbeid og den hjemlige sfæren er blitt gitt et uttrykk i bokform. Boken fremstår som et objekt som kan oppleves både visuelt som en installasjon, og leses (Artist Book)