Om mitt kunstnerskap

Jeg har i min kunstneriske praksis stor variasjon innenfor uttrykk og teknikker. I mange år var grafikk mitt hovedfokus, og da særlig teknikker innen høytrykk (tresnitt). Senere har jeg utforsket ulike uttrykk, – både innen maleri, installasjon (Rød-Rydland), objekt og Artist Books.

Inspirasjon og innspill til bildemotiv og tematikk henter jeg fra ulike områder, – det kan være et inntrykk av et landskap eller et område, en måte å se og tolke mine omgivelser på, eller det kan være personlige erfaringer i livet som påkaller min visuelle oppmerksomhet. Ofte er det en bearbeidelse av noe som har virket på meg over tid, og sjeldent en respons på umiddelbare og spontane inntrykk. Jeg dveler ved opplevelser, og bruker dermed lang tid på å notere dem visuelt. Men jeg er likevel i konstant kontakt med «noe» som setter i gang en reaksjon, og som jeg har behov for å respondere på. Jeg er ofte nysgjerrig på å finne nye uttrykksmetoder, noe som fører til eksperimentering for å finne frem til nye muligheter og å forstå ulike teknikker, enten det er innen maleri  –  grafikk – bok eller annet. Resultatet av disse utprøvingene gir en variasjon av uttrykk, og fører også til at min produksjon foregår i et mer langsomt tempo. Det tar tid å finne seg til rette i et nytt uttrykk (eller å finne rette uttrykk til det aktuelle tema.)

I de senere år har jeg forholdt meg til bildetema som likevel kan sies å ha en felles nevner ved at de springer ut fra et “hverdagsliv”. Først og fremst mitt eget hverdagsliv, og mine erfaringer. Fra å utforske den hjemlige arena knyttet til spørsmål omkring egen tilhørighet og bakgrunn, med utgangspunkt i en rekke arvede tekstiler (2013 – 17). Fra samme periode ble jeg inspirert av gamle bøker til å forstå mer av konsepter rundt håndlagde bøker og artist books (2015 -18). I dette feltet dukket det opp metoder for maleriske og grafiske uttrykk som var relatert til å bokbinderfaget. Jeg fikk på ny inspirasjon til å arbeide med grafikk, der tema knyttet til natur vendte tilbake til mine bildemotiv (2018 -). For meg har det foregått en naturlig prosess, der jeg har bevegd meg videre fra et prosjekt til neste, – og i forhold til hvor jeg har funnet og plukket opp mine motiv. Det ene tar over etter det andre i en jevn kontinuitet av arbeidet med idéer i atelieret.

Med en fortsatt referanse til det hverdagslige har mine turer i nærområder av skog og fjell, i følge med familiens hund, ført til det arbeidet som har pågått jevnt siden 2018. Fra utallige turer ute i naturen har jeg gjennom mange år avfotografert og observert, samlet og fått påfyll. Nå har dette materialet funnet sin vei inn i mitt kunstneriske uttrykk, og samtidig ført meg tilbake til mitt utgangspunkt.

Jeg er utdannet i Bergen, på starten av 1990-tallet, ved den gang Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, på linjen for illustrasjon og design. Jeg avla min hovedfagseksamen i januar 1996 med tittelen «Mytiske Rom», som tok for seg myter og folketro i forhold til natur og naturopplevelser. Gjennom abstrakte gjengivelser av mitt eget forhold til naturen og landskapet, ble det produsert en serie bilder i store format, med utgangspunkt i fargetresnitt og avtrykk av funne materialer. Det er nå  30 år siden, og en hel rekke bilder har kommet til mens veien har snirklet seg inn og ut gjennom utallige tanker og muligheter, og faser livet har brakt meg inn i. De siste årene har jeg tenkt mye på dette arbeidet jeg gjorde på midten av 1990-tallet og som jeg merker at jeg plukker verdifull erfaring fra fortsatt i dag. Naturen og landskapet har kommet tilbake i bildene mine, på en ny og annen måte – men fortsatt er det den samme søken og den genuine naturopplevelsen som driver meg.

Utdannelse
vår 2000:  6 mndr. etterutdanningsopphold ved Universitetet i Barcelona, grafikkavd.
1990-96: Kunsthøyskolen i Bergen, med hovedfag i grafikk
1988-89: Kunstskolen i Bergen

Medlem av
Norske Billedkunstnere – NBK, Hordaland Billedkunstnere – BKFH
Kunstgarasjen i Bergen

Utstillinger
2023: Flokk Marked, CM7/Bergen (juleutstilling) + Open Call, Salhus Trikotasjemuseum (juletutstilling)
2022: Flokk Marked, Bergen (juleutstilling)
2021: “Kvist  grein  bark  lav”, arbeidsopphold AiR og separatutstilling ved Trykkeriet i Bergen  |  Jubileumsutstillingen “Salong” ved BKFH  |  2020: Juleutstillingen i Kunstgarasjen/Bergen
2018-19: Deltagelse i programmer i regi av CodexPolaris (www.codexpolaris.com):
– Codex Art Book Fair, USA 2019, deltagelse i prosjektet “Bibliotek Nordica” med boken “Gråstein” samt del av reisefølge med Codex Polaris i 10 dager til San Francisco/Berkeley
– Bergen Art Book Fair, Bergen Kunsthall (presentasjon av Fargens Tilnærming i 2018 og Special Edition + Gråstein i 2019)
– Presentasjon av boken “Linjer”, ved bokmessen i Bologna/Italia samt ved Art Book Fair i Shanghai/november 2018 (China meets Norway in a Bookshelf)
Medlemsutstilling med artist books i Kunstgarasjen/Bergen
2011: gruppeutstilling Galleri Parken, Bergen
2008: 400meterkunst på Voss
2005: Voss Galleri, sommerutstilling
2004: Kvam kunstlag, sommerutstilling
2003: Havforskningsinstituttet, Bergen: visning av ustillingen “K-art”
Vevringutstillinga
Haugesund Billedgalleri (sommerutstilling)
”Flying Carpet” (gruppe i regi av Rita Marhaug)
Kunstverket galleri (A4-)
2002: Graphica Creativa ’02,”Links”, Jyvaeskylae Art Museum, Finland
Galleri Parken, Bergen
Bærum Kunstforening
2001: Statens Kartverk, Hønefoss: visning av utstillingen “K-art”
Ringnes Mozellkurranse (invitert deltakelse), med presentasjon i Astrup Fearnleymuseet
Schäffergården utenfor København i regi av Norske Grafikere
2000: «Grafikk 2000», Trondhjems Kunstforening/Nord – Trøndelag Fylkesgalleri
98, -99: Høstutstillingen
1999: «K – art», separatutstillinger i Møre og Romsdal Kunstnersenter og Haugesund Kunstforening
“veil. 1999,-“, Galleri Norske Grafikere i Oslo
Galleri F15, sommerutstilling
1998: «Graffinova ´98», International Printtriennal for Young Artists (Vaasa, Finland)
-96, -97,-98: Vestlandsutstillingen
1996: «Paralleller», Fylkesgalleriet i Sogn- og Fjordane (med Stine Karlsen)

Samarbeidet RØD-RYDLAND
2015-17:
Produksjon for Hordaland Fylkeskommune, “Evne til uttrykk”, et prosjekt i Den Kulturelle Skolesekken innenfor visuell kunst
2016-17:
Produksjon for Bergen Kommune, “Min Bok”, et prosjekt i Den Kulturell Skolesekken
2014:
Galleri Sult, Stavanger – utstillingen Upcycle, deltar med 2 verk
2010-11:
Sogn- og Fjordane Kunstnarsenter i Førde, 20.11.10 – 31.01.11
2010:
Vestlandsutstillingen
2008:
B-Open, visning i Informasjonskiosken i Gamle Bergen Museum

Innkjøp
Nasjonalgalleriet, div. department til utsmykning (Samferdsels-/Forsvars-/Arbeids- m.fl.), Kunst på Arbeidsplassen, Statens Kartverks Kunstsamling, div private bedrifter til utsmykning av kontorer

Stipend
2011:
3-årig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend
2010:
Billedkunstnernes Vederlagsfond for prosjektet til gruppen ”Rød-Rydland”
2009:
Utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd for prosjektet ”Rød-Rydland”
2005:
Billedkunstnernes Vederlagsfond stipend
2000:
Kulturstipend Bergen Kommune
6 mnd Spansk Statsstipend via Norges Forskningsråd
1999:
Billedkunstnernes Vederlagsfond stipend
Debutantstøtte fra Norsk Kulturråd
1998:
Hovedstipend fra Norske Grafikeres Fond
Etableringsstipend fra Bergen Kommune
Reiselegat for billedkunstnere i Bergen, fra M.O.Bruflots Fond