Linosnitt 2021 –

Med denne serien av grafiske trykk har jeg ønsket å gå i dybden av min opplevelse av å være i nære møter med natur, og har i tillegg fått en utdypet forståelse av de prosesser som foregår spesielt i områder av skog. Bildene er basert på foto jeg tar fra turer jeg går. Stier borte fra de mest trafikkerte turveiene, inn i skog og kratt, på fjellet nær byen eller i områder nær høyfjellet. Skoger preget av furu og gran, eller gjengrodde beiteområder i fjellet med mye bjørk og rogn. Jeg tar mange bilder underveis, og noen av disse er i dette prosjektet blitt bearbeidet digitalt for siden å bli overført til linoleumsplater som er skåret ut for hånd og trykket ved grafikkpressen.

Alle bildene er trykket på Awagami Japanese paper, 52 grams

 

1/ Fra serien “naturens orden”, utført som linosnitt i format h60 x b80 cm, opplag: 15

 

2/ Fra serien “naturens språk”, linosnitt/monotypi (ulike varianter, i opplag på 10) i format b40,5 x h54 cm

Se utvalg av fargevarianter tilgjengelig:
“Nedtegnelser fra et gammelt tre” I
“Nedtegnelser fra et gammelt tre” II

 

3/ “Krypende, lav” I og II, linosnitt/monotypi (ulike varianter, opplag 10/12) format b80 x h45 cm

Se utvalg av fargevarianter tilgjengelig:
“Krypende, lav” I
“Krypende, lav” II

 

Se bilder fra utstillingen “kvist  grein  bark  lav” her

Tekst av TKMS