Linotrykk 2021 –

Fra serien “naturens orden”, utført som linosnitt i format 60 x 80 cm, trykket på Awagami papir 52 gr