om plantetrykk og bakgrunn for bildene

< tilbake til bilder av Plantetrykk/Nature Printing

 

I perioden fra 2018 – 20 har jeg arbeidet med ulike serier av Plantetrykk, også kalt Nature Printings, som kort sagt er direkte avtrykk av plantematerialer. Teknikken er inspirert av håndverkstradisjoner fra 17 – 1800 tallet, da denne trykkemetoden blant flere ble anvendt for å gjengi plantemateriell som illustrasjoner til botaniske verk. Som grafisk metode, er dette å regne som en monotypi, da materialet det trykkes fra bare kan anvendes én gang. Plantene går lett i stykker under prosessen, og de fine linjene og detaljene i plantene mister sine kvaliteter om prosessen gjentas.  Arbeidet er et resultat av mine foregående undersøkelser av gamle male- og trykketeknikker (se 2018) , bl.a. relatert til bokbinderfaget, og er et uttrykk som er dukket opp i kjølvannet av dette.

“Årstidene” er en serie avtrykk av planter som er foretatt over en lengre periode, med utgangspunkt i å følge årets ulike årstider. Arbeidet har pågått siden 2018 og pågår fortsatt i 2021. Arbeidet består av grafiske trykk presentert som en collage/vegginstallasjon med ca 25 – 30 trykk, hver av dem innrammet i enkel eikelist m/glass i variable størrelser og presentert (samlet) på vegg.

Installasjonen/collagen retter oppmerksomheten mot små og enkle bestanddeler som blomster – gress – strå etc., alle ganske vanlige og utbredte planter, og fremhever det «vakre og skjøre» i de enkelte vekstene. Jeg har i flere av mine prosjekter vært opptatt av dette perspektivet; å fremheve det ubetydelige og hverdagslige som omgir oss. Hensikten med trykkene er ikke å gjengi plantene så tro som mulig, som i et foto, men heller å fremheve og løfte frem det naturlig skapte. Jeg vil understreke det autentiske, – innbefattet krøllete og slitte blad, med tilfeldige rester av jord, gress og røtter som følger med, – noe som gir inntrykk av det umiddelbare, der ville vekster gror tett og i en naturlig uorden. Arbeidet understreker betydningen av å legge merke til detaljene rundt oss, og er en påminnelse om sykluser, naturlige prosesser og endringer som vi alle tar del i.

Installasjonen fremstår som en personlig dokumentasjon, – en ivaretagelse av observasjoner og oppmerksomhet i møte med et utvalg av planter jeg finner langs mine daglige turer i de omgivelser jeg jevnlig oppsøker. Det er et pågående arbeid, som utvides over en lengre periode.

Seriene “Lokal Jungel” og “Tyngden av løv” er trykket som monotypier, men ved hjelp av flere fargelag som er trykket oppå hverandre. Plantematerialet er fortsatt anvendt som direkte avtrykk, men vekselvis som negativt/positivt avtrykk. Mange fargelag løser gradvis opp motivet, og i enkelte av trykkene fremstår motivet mer abstrakt.