opplag og fargevarianter i utvalg I

< tilbake

“Nedtegnelser fra et gammelt tre” I

linosnitt/monotypi fra treplater
opplag: 10 varianter (både med og uten farget felt omkring hovedmotivet)
format b40,5 x h54 cm

 

 

Dette motivet hører innunder en serie jeg har kalt “Naturens språk”. Spor i gammel bark, samt forekomster av lav, sopp etc gir viktig informasjon om treet og området det vokser i.

Jeg har tatt foto av gamle trestammer, og overført materiale til linoplaten for å skjære ut motivet. Et motiv som forekommer å være nokså abstrakt, men som likevel er nokså nøyaktig notert fra min digitale bearbeidelse av fotomaterialet. Nedtegnelser av informasjon, fra et gammelt tre, i dette tilfelle en gammel fjellbjørk, – i fri tolkning gjennom fargeassosiasjoner som skogens omgivelser gir meg.